První novinka


12.9.2012 11:00:00

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky.

Podmínky přijetí:
Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

Poskytované vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem.

Způsob ukončení přípravy:
Závěrečná zkouška.

Forma studia:
Denní, 3 roky. Žáci pravidelně střídají jeden týden teoretickou výuku ve škole a jeden týden praktickou výuku na pracovištích odborného výcviku.

Možnost dalšího vzdělání:
Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.Novinky
21.6.2017
Závěrečné zkoušky

Fotografie z praktických závěrečných zkoušek

více...
12.9.2012 11:00:00
První novinka

Tříletý učební obor je určen pro hochy i dívky. Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lé...

více...